brnad

게시판
Board

 

[공지] 융합 Lab to Market 창업 경진대회 Pitch & Catch 참여 신청 및 일정 안내

작성자관리자
작성일 21-05-18 09:45
조회338회

본문

융합창업학부에서는 학생들의 창업 경쟁력 향상을 위한 2021학년도 1학기 창업 경진대회 Pitch & Catch를 진행하오니 많은 참여 부탁드립니다!


1. 상세 일정

41090a838c7d095181b2dc4476f2f3d4_1621298275_856.png 

1) 신청서 제출 기간: ~ 2021. 05. 30

2) 사업 계획 및 발표 PPT 제출: 2021.05.31 ~ 2021.06.06

3) 1차 서류평가 진행: 2021.06.07 ~ 2021.06.10

4) 1차 서류평가 결과 발표: 2021.06.11

5) 2차 발표평가: 2021.06.14


2. 신청서 제출

- 이메일: 20210135@sch.ac.kr


3. 시상금 금액

41090a838c7d095181b2dc4476f2f3d4_1621298302_5443.png 

- 총 5백만원!

최대 7팀 지급

단, 상황에 따라 시상금 지급 금액 및 팀 수는 변경될 수가 있습니다.


4. 문의사항

- 041-530-4967

- 20210135@sch.ac.kr

첨부파일

댓글목록

임꾸꾸 작성일

<a href="http://studykids.joinrrr.co.kr/" rel=dofollow">채무통합대환대출</a>
http://studykids.joinrrr.co.kr/ - 채무통합대환대출
<a href="http://badasory.kr/" rel=dofollow">전자담배액상사이트</a>
http://badasory.kr/ - 전자담배액상사이트
<a href="http://mydubhe.com/" rel=dofollow">블로그마케팅</a>
http://mydubhe.com/ - 블로그마케팅
<a href="http://www.phone8low.com/" rel=dofollow">폰테크</a>
http://www.phone8low.com/ - 폰테크
<a href="http://www.getredux.com/" rel=dofollow">양주매입</a>
http://www.getredux.com/ - 양주매입
<a href="http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/" rel=dofollow">KT인터넷가입</a>
<a href="http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/" rel=dofollow">인터넷가입현금지원</a>
<a href="http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/" rel=dofollow">인터넷비교사이트</a>
<a href="https://www.godchoice.co.kr/" rel=dofollow">인터넷비교사이트</a>
<a href="https://www.godchoice.co.kr/" rel=dofollow">인터넷가입</a>
<a href="https://www.godchoice.co.kr/" rel=dofollow">인터넷가입사은품많이주는곳</a>
http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/ - KT인터넷가입
http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/ - 인터넷가입현금지원
http://www.megapass-skbroadband-powercomm.com/ - 인터넷비교사이트
https://www.godchoice.co.kr/ - 인터넷비교사이트
https://www.godchoice.co.kr/ - 인터넷가입
https://www.godchoice.co.kr/ - 인터넷가입사은품많이주는곳
<a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">해외축구중계</a>
<a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">축구중계</a>
<a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">스포츠중계</a>
<a href="https://twitter.com/SportsTv1001" rel=dofollow">해외스포츠중계</a>
<a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">해외축구중계</a>
<a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">축구중계</a>
<a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">스포츠중계</a>
<a href="https://twitter.com/jaw52k9" rel=dofollow">해외스포츠중계</a>
https://twitter.com/SportsTv1001 - 해외축구중계
https://twitter.com/SportsTv1001 - 축구중계
https://twitter.com/SportsTv1001 - 스포츠중계
https://twitter.com/SportsTv1001 - 해외스포츠중계
https://twitter.com/jaw52k9 - 해외축구중계
https://twitter.com/jaw52k9 - 축구중계
https://twitter.com/jaw52k9 - 스포츠중계
https://twitter.com/jaw52k9 - 해외스포츠중계
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품쇼핑몰</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품레플리카</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품레플리카쇼핑몰</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품편집샵</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품중고사이트</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">남자레플리카사이트</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">여자레플리카사이트</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">레플리카시계</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">명품레플리카</a>
<a href="https://twitter.com/hongkongmyeong1" rel=dofollow">레플리카사이트</a>
<a href="https://twitter.com/phoneholyland" rel=dofollow">레플리카가방</a>
<a href="https://twitter.com/phoneholyland" rel=dofollow">명품레플리카사이트</a>
<a href="https://pesto.kr/" rel=dofollow">페스토</a>
<a href="https://pesto.kr/" rel=dofollow">pesto</a>
<a href="https://blog.naver.com/narwhal6104/222001530387" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
<a href="https://bizno.net/article/5712301460" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
<a href="https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
<a href="https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
<a href="http://www.woodkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=70639" rel=dofollow">따뜻한분양소</a>
https://pesto.kr/ - 페스토
https://pesto.kr/ - pesto
https://blog.naver.com/narwhal6104/222001530387 - 따뜻한분양소
https://bizno.net/article/5712301460 - 따뜻한분양소
https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366 - 따뜻한분양소
https://post.naver.com/my.naver?memberNo=57327366 - 따뜻한분양소
http://www.woodkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=70639 - 따뜻한분양소